03. 01. 2023

Dějiny aromaterapie začaly pravděpodobně v době, kdy první člověk hodil vonnou větev nebo rostlinu do ohně. Začala se objevovat představa o vyšších silách, mocnějších než člověk. Do té doby oheň plnil funkci ochrannou a pomocnou. Příjemné vůně pomáhaly usmiřovat.

Odsud pramení první tradice vykuřování při náboženských obřadech. Později jsou v historii i zmínky o potírání (v oblasti Mezopotámie). V Egyptě se znalosti rozšířily o poznatky vlivu na člověka. Kněží prováděli první rituály a začali vonnými esencemi léčit. První inhalace začal využívat Hipokrates.

Počátky aromaterapie se datují asi 3000 př.n.l. a pocházejí ze starověkého Egypta. Vonné esence se používaly jako parfémy nebo masti. Později se přidávaly do krémů, olejů a léků. Masti se využívaly k balzamování, koupelím a masážím. Nejoblíbenějšími byly: cedr, myrha, kadidlo a skořice.

Z Egypta se aromaterapie rozšířila do Řecka, dále do Římské říše, začala se používat v Číně a Indii, v Persii a středověké Evropě. Základy moderní aromaterapie založil francouzský chemik Rene-Maurice Gattefosse.  Byl přesvědčen, že tyto oleje mají daleko silnější antiseptické účinky, než měly látky používané pro stejné účely v jeho době (okolo 1920). Byl si též dobře vědom jejich hojivých účinků. Během experimentování si popálil ruku, kterou ihned ponořil do čistého levandulového oleje za účelem ztišení bolesti. Bolest se okamžitě vytratila a během pár následujících dní se rána zahojila bez jakéhokoli hnisání, infekce, či jizvy. Tato vlastní zkušenost v něm vyvolala silný zájem o výzkum těchto fenomenálních látek a o možnost jejich využití ve zdravotnictví. Francie dodnes zůstává „mekkou“ aromaterapie.

Vliv esenciálních olejů

Vonné esence stimulují nervové buňky a vysílají signály do limbického mozku, který mimo jiné ovlivňuje instinkty, náladu nebo paměť. Je to emocionální centrum mozku. Jejich účinky dělíme do dvou úrovní: fyzické (proti bolesti, nevolnosti, nerovnováze krevního tlaku a další.) a s vlivem na psychiku (emoční nerovnováhu člověka, buď zklidňují, osvěžují, podporují koncentraci nebo nás posilují v období různých změn). 

Účinků aromaterapie využívá i francouzský výrobce Bio-Bachovek. Nejenže zdokonaluje Bachovu terapii, ale propojuje ji s aromaterapií. A díky tomu nám nabízí velmi šetrné produkty s jednoduchou aplikací, které pozitivně působí na naši celkovou harmonii a současně ovlivňují i fyzický stav našeho organismu. Obě tyto terapie přistupují k jednotlivcům jako k celku a nezaměřují se na problém vytržený z kontextu.

Užijte si vůní a podpořte zimou nasycením smyslů. 

-ym-