Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží / o poskytnutí služeb